Các bệnh lây qua đường tình dục QuizCác bệnh qua đường tình dục Quiz

Các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs) thường lây truyền qua con đường nào?
Bạn biết bạn mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục khi nào?
Tác nhân gây bệnh lây truyền qua đường sinh dục mà bạn có nguy cơ nhiễm cao nhất trong đời?
Triệu chứng nào dưới đây không phải là của STIs ?
Làm xét nghiệm STIs quan trọng nhất khi?
Virus nào không thể lây bệnh qua tiếp xúc qua da?
Điều nào sau đây nên thông báo cho bạn tình?
STIs nào sau đây không được coi là bệnh “ phải báo cáo”
Hành động nào dưới đây có thể lây truyền STIs
Điều gì sẽ xảy ra nếu các STI không được điều trị?
Share the quiz to see results