HPV Quiz


HPV Quiz

Bao nhiêu phần trăm người đã có quan hệ tình dục sẽ có nguy cơ nhiễm HPV trong cuộc đời ?
Các chủng virus HPV nào có nguy cơ gây ra ung thư cổ tử cung?
HPV lây truyền qua đường nào?
Xét nghiệm Pap là để phát hiện ?
Bạn sẽ biết bạn không nhiễm HPV nếu
Bạn có thể đang hoặc sẽ bị ung thư nếu?
Triệu chứng của nhiễm HPV là gì?
Câu nào dưới đây là không đúng?
Trong các ca ung thư liên quan đến HPV, bao nhiêu phần trăm là ung thư cổ tử cung?
Câu nào dưới đây là đúng?
Share the quiz to see results