Ung thư cổ tử cung Quiz


Ung thư cổ tử cung Quiz

Ung thư cổ tử cung là ung thư của bộ phận nào sau đây?
Trong một năm có bao nhiêu phụ nữ tại Việt Nam được chuẩn đoán mắc ung thư cổ tử cung?
Điều nào sau đây làm tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung?
Những xét nghiệm nào dưới đây không dùng để tầm soát ung thư cổ tử cung?
Những triệu chứng của ung thư cổ tử cung là gì?
Kết quả của xét nghiệm tế bào học và xét nghiệm virus HPV dương tính có nghĩa là gì?
Hình ảnh bên dưới minh họa giai đoạn tế bào thay đổi như thế nào tại cổ tử cung?
Các câu nào sau đây là sai?
Điều nào sau đây không phải là triệu chứng của ung thư cổ tử cung giai đoạn muộn ?
Những chủng HPV nào có nguy cơ gây ra ung thư cổ tử cung?
Share the quiz to see results